İçeriğe geç

2018

1) Proje (00.00)


 1. TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
 2. TÜBİTAK 1005, 3001
 3. TÜBİTAK 1002
 4. H2020 projesi
 5. Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje
 6. Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje

2) Araştırma (00.00)

 1. Yurtdışı
 2. Yurtiçi

3) Yayın (00.00)


 1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
 2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
 3. Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
 4. Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
 5. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
 6. ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale (0.9 Puan)
  1. Birişçi, S., Kul, Ü., Aksu, Z., Akaslan, D. & Çelik, S., Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-Yeterlilik Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması , Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 2018.  (0.9 Puan)
  2. Akaslan, D. Uzaktan ve Yüz Yüze Öğretim Yoluyla Okutulan Derslerin Öğrenci Başarısı Açısından Karşılaştırılması, (4.5 Puan)
  3. Akaslan,D. Ernst, F. B. , Sarıışık, G. & Erdoğan, S.  Analysing Metaphors Concerning the  Utilization of Virtual Reality in Education  (2.025 Puan)
 7. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
 8. Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
 9. Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
 10. ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
 11. Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
 12. Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
 13. Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
 14. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
  1. Akaslan, D. MATLAB ile Arduino Programlama (15.0 Puan)
  2. Akaslan, D. İngilizce Öğretiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı (15.0 Puan)
 15. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)

4) Tasarım (00.00)


 1. Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı

6) Patent (00.00)


 1. Uluslararası patent
 2. Ulusal patent

7) Atıf (0.3 Puan)


 1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
 2. Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
 3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
  1. Pala, K. Şahbaz, R. P., Mesleki Turizm Eğitiminde Öğrencilerin E-Öğrenmeye Hazır Bulunuşlu Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 2018. (0.0 Puan)
  2. Adiyarta, K., Napitupulu, D. , Rahim, R., Abdullah, D. , Setiawan, MI., Analysis of e-learning implementation readiness based on integrated elr model, Journal of  Physics: Conf. Series 1007, 2018. (0.0 Puan)
 4. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
  1. Keleş, A. & Keleş, A. , Nesnelerin İnternetinin Getirdiği Yenilikler ve Sorunları, Turkish Studies: Information Technologies & Applied Sciences, 13(13), 2018. (0.3 Puan)
  2. Çoşkun, Ö. Özeke, V. Budakoğlu, I. İ. & Kula, S. Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin e-öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri: Gazi Üniversitesi Örneği, Ankara Medical Journal, 18(2), 2018. (0.0 Puan)
  3. Hoşgörür, T. & Adnan, M. Çevrimiçi Öğretime Hazırbulunuşluk Anketinin Türkçeye Uyarlanması, Trakya Journal of Education, 8(3), 2018. (0.0 Puan)
 5. Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
 6. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf

8) Tebliğ Bildiri (0.6 Puan)


 1. Hakemli Uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongreda sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
  1. Gümüşçü, A., Tenekeci, M.E., Karadağ, K. Akaslan, D. & Çalışkan, M. “Giyilebilir Yürüyüş Analiz Sensörü ile Cinsiyet Sınıflandırma”, 26th EEE Signal Processing and Communication Applications Conference, 2-5 May 2018, Çeşme, İzmir, Turkey (0.6 Puan)
  2. Ernst, F. B.,  Memduhoğlu, A.,  …, Akaslan, D., “Harran Üniversitesi Kampüs Master Planı İçin Katılımcı Bir Yöntem Olarak Geotasarım Çerçevesi “, 1.st International Symposium on Urbanization & Envrionmental Problems, 28-30 June 2018, Eskişehir, Turkey (0.333 Puan)
  3. Akaslan, D. & Taşkın, S. “A Method for the Mitigation of Traffic Accidents using Mobile Sensors and Actuators”, 1sth International Conference on Intelligent Transportation Systems”, 19-21 April 2018, Bandırma, Turkey (0.0 Puan)