İçeriğe geç

Yayınlar (Tür)

A. Hakemli Dergilerde Yayımlanan veya Yayımlanmasi Kabul Edilen veya Hakemlik Süreci Devam Eden Makaleler :

B. Bilimsel sempozyumlarda yapılan açılış konuşmaları:

 • 2017
  • 01. Akaslan, D., The Augmentation of Internet of Things with Sensors and Actuators using Arduino through I2C and SPI Protocols, International Conference on Communication, Computing and Dihital Systems, 8-9 March 2017, Islamabad, Pakistan

 C. Bilimsel sempozyumlarda sunulan tam  bildiriler:

 D. Bilimsel sempozyumlarda sunulan özet bildiriler:

 • 2015
 • 2016
  • 04. Kul, Ü. & Akaslan, D., An examination of Pre-service Teachers’ Experiences and Confidences with ICT, “10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16-18 May 2016, Rize, Turkey
  • 05. Akaslan, D. & Oğuzmert, F., Analysing the Impacts of Using Robots in Primary Education with Mats, “10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16-18 May 2016, Rize, Turkey
  • 06. Akaslan, D. & Kul, Ü., Analysing the Personal Experiences and Views of Pre-Service Teachers on E-Learning, “10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16-18 May 2016, Rize, Turkey
  •  07. Akaslan, D. & Alisinanoglu, F., Analysing the Use of Information and Communications Technology in Hasan Kalyoncu University in terms of three aspects: Technology, Experience and Confidence, “10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16-18 May 2016, Rize, Turkey
  •  08. Akaslan, D., Salur, M. E., Gümüşçü, A. & Tenekeci, M. E., Measuring the Prevalence of Foreign Originated Words on the National Newspapers using Search Engines “10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16-18 May 2016, Rize, Turkey
 • 2017
  • 09. Alpsülün, M., Akaslan, D., Aydilek, İ. B. . & Tenekeci, M. E., Göz İzleme Yöntemleri ile Dijital Materyallerin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi, “11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), 24-26 May 2017, Malatya, Turkey
  • 10. Alpsülün, M., Akaslan, D., Aydilek, İ. B. . & Tenekeci, M. E.,  Göz İzleme Teknikleri ile Bireysel Farklılıkları Olan Grupların Bilgisayar Ortamında Gösterdikleri Davranışlarının İncelenmesi, “11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS)”, 24-26 May 2017, Malatya, Turkey
  • 11. Akgök, F. & Akaslan, D., Haftalık Ders Programının Hazırlanması ve Yürütülmesi için Açık Kaynak Kodlu Uygulama,  “11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS)”, 24-26 May 2017, Malatya, Turkey
  • 12. Akgök, F. & Akaslan, D.Haftalık Ders Programın Hazırlanmasını Etkileyen Unsurlar Üzerine İnceleme, “11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS)”, 24-26 May 2017, Malatya, Turkey
  • 13. Birişçi, S., Kul, Ü., Aksu, Z., Akaslan, D. & Çelik, S.,Eğitsel Amaçlı Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-Yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması, “11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS)”, 24-26 May 2017, Malatya, Turkey
  • 14. Nacar, M. A., Akaslan, D., Aydilek, İ. B., Güllüoğlu, M. T., Tüysüz, M. F., Aktacir, M. A. & Işık, M. Understanding the Impact of Linear, Quadratic and Exponential Functions on High-Performance Computing Clusters using Serial and Parallel Computation, “International Cconference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME), 11-13 May 2017, Şanlıurfa, Turkey
  • 15, Akaslan, D. An Analogy for Supporting the Aspects of Smart Cities,  Intelligent Infrastructures for Sustainable and Resilient Future Energy Systems, 227 May 2017, Istanbul, Turkey
  • 16, Akaslan, D. The Enhancement of Touristic Supply Potential using Virtual Reality,  4. International Regional Development Conference, 21-23 Sep 2017, Tunceli, Turkey
  • 17. Akaslan, D. Besli, N. & Kircay, A. A Dictionary Study of terms in Human-Computer Interaction (HCI) for Terminology Unity, 6. International Congress on Current Debates in Social Science, 14-16 December 2017, Istanbul, Turkey
  • 18. Akaslan, D.  & Alpsülün, M. Investigating Reading and Learning Styles of Students in Interacting with Electronic Books using Eye Tracking Techniques, 6. International Congress on Current Debates in Social Science, 14-16 December 2017, Istanbul, Turkey
  • 19. Akaslan, D., Kircay, A. & Besli, N. Alleviating the Impacts of Foreign Originated Terms in Microelectronics onTurkish Language Using A New Approach to Term Derivation Algorithms, 6. International Congress on Current Debates in Social Science, 14-16 December 2017, Istanbul, Turkey
 • 2018
  • 01. Akaslan, D. & Taşkın, S. “A Method for the Mitigation of Traffic Accidents using Mobile Sensors and Actuators”, 1sth International Conference on Intelligent Transportation Systems”, 19-21 April 2018, Bandırma, Turkey
  • 02. Hilali, İ., Akbaş, A., Çifçi, H. Akaslan, D. & Mercan, M. Metal Hidrid Tankların Diziliminde Optimum Aralığın Deneysel Olarak Bulunması, Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi, 10-12 May 2018, Şanlıurfa Turkey

 E. Bilimsel sempozyumlarda sunulan posterler:

 • 2010
  • 01. Akaslan, D., Law, E. L-C., E-learning in the science of electricity in HEIs in terms of environment and energy, in Proceedings of the 2010 Postgraduate Research Student Conference (EMUA), Nottingham, United. Kingdom. 2010.
 • 2016
  • 02. Akaslan, D. & Taşkın, S., An Analogy between Womb and Home for Supporting the Aspects of Smart Cities,  the 4th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair (ICSG), 20-21 April 2016, İstanbul, Turkey
 • 2017
  • 03. Akaslan, D., Taşkın, S.  & Oğuz, Y., The Extensible Analogy for Supporting the Aspects of Smart Cities: Demander and Supplier,  the 5th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair (ICSG), 20-21 April 2017, İstanbul, Turkey

F. Kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 • 2010
 • 2015
  • 02. Akaslan, D. & Taşkın, S. “MATLAB İle Teknik Programlama“, ISBN: 978-605-4220-84-7, Türkçe, 192 sayfa, Ocak 2015, (16,5×24 cm2), 80 gr 1. Hamur Kağıt, Papatya Yayıncılık Eğitim A,Ş.
 • 2017
  • 01. Akaslan, D., & Alpsülün, M. (2017). Investigating the Reading and Learning Styles of Students in Interacting Electronic Books using Eye Tracking Techniques. O. N. Akfırat, D. F. Staub, & G. Yavaş in, Current Debates in Education: Volume 5, London: IJOPEC Publication.
  • 02. Akaslan, D., Beşli, N. & Kırçay, A. (2017). A dictionary study of terms in Human-Computer Interaction (HCI) for a terminology unity. O. N. Akfırat, D. F. Staub, & G. Yavaş in, Current Debates in Linguistics and Literature: Volume 8, London: IJOPEC Publication.
  • 03. Akaslan, D., Kırçay, A. & Beşli, N. (2017). Alleviating the impacts of foreign originated terms in Microelectronics on Turkish Language using a new approach to Term Derivation Algorithms. O. N. Akfırat, D. F. Staub, & G. Yavaş in, Current Debates in Linguistics and Literature. London: Volyme 8, IJOPEC Publication.
 • 2018
  • 01. Akaslan, D. Arduino ile Oyun Konsolu Tasarımı ve Gerçekleştirimi
  • 02. Akaslan, D. MATLAB İle Arduino Programlama