İçeriğe geç

2017

A. Proje (28.35)


 1. Ulusal Destekli sonuçlandırılmış proje
  1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
   • Göz İzleme Yöntemleri ile Dijital Materyallerin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi, Yürütücü (15.75)
   • Yürüyüş Analizi İle Kişi Tanıma, Araştırmacı (12.6)

B. Yayın (30.00)


 1. Özgün/derleme makale
  1. SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dışındaki dergilerinde yayımlanan tam makale
   • Are pre-service teachers ready for e-learning? A case of Artvin Coruh University (13.5)
   • Model Recommendations for the Authorisation of User Actions in High Performance Computing Clusters (13.5)
   • Eğitsel Amaçlı Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-Yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması (13.5)
   • Yüksek öğretimde okul başarısını etkileyen faktörlerin incelenmesi (13.5)
 2. Hakemlik
  1. SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
   • The International Review of Research in Open and Distributed Learning (2.25)
   • Computer Applications in Engineering Education (2.25)
  2. SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik
   • Sindh University Research Journal (1.35)

C. Atıf (06.30)


 1. SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde
 2. ESCI tarafından taranan dergilerde
  1. Measuring Student E-Learning Readiness: A Case about the Subject of Electricity in Higher Education
   Institutions in Turkey (0.9)
 3. SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde
  1. E-learning in the science of electricity in higher education in Turkey in terms of environment and energy (0.9)
  2. Measuring Teachers’ Readiness for e-Learning (0.9)
  3. Analysing the relationship between ICT experience and attitude toward e-learning (0.9)
  4. Measuring Student E-Learning Readiness: A Case about the Subject of Electricity in Higher Education
   Institutions in Turkey (0.9)
 4. Hakemli Ulusal dergilerde
  1. Measuring Student E-Learning Readiness: A Case about the Subject of Electricity in Higher Education
   Institutions in Turkey (0.9)
  2. A model for flipping electrical engineering with e-learning using a multidimensional approach (0.9)

D. Tebliğ (30.00)


 1. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ
  1. The Augmentation of Internet of Things with Sensors and Actuators using Arduino through I2C and SPI Protocols (11.25)
 2. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
  1. Göz İzleme Yöntemleri ile Dijital Materyallerin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi  (4.05)
  2.  Göz İzleme Teknikleri ile Bireysel Farklılıkları Olan Grupların Bilgisayar Ortamında Gösterdikleri Davranışlarının İncelenmesi (4.05)
  3. Haftalık Ders Programının Hazırlanması ve Yürütülmesi için Açık Kaynak Kodlu Uygulama (4.05)
  4. Haftalık Ders Programın Hazırlanmasını Etkileyen Unsurlar Üzerine İnceleme (4.05)
  5. Eğitsel Amaçlı Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-Yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması (3.15)
  6. Understanding the Impact of Linear, Quadratic and Exponential Functions on High-Performance Computing Clusters using Serial and Parallel Computation (4.05)
  7. An Analogy for Supporting the Aspects of Smart Cities (4.5)
  8. The Enhancement of Touristic Supply Potential using Virtual Reality (4.5)
 3. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ
  1.  The Extensible Analogy for Supporting the Aspects of Smart Cities: Demander and Supplier (4.5)